Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Psychofyziologická měřicí a stimulační technika pro HUME lab - část 1 - EEG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 06.06.2018 10:00
Dodávka a montáž interiéru do Centra zahraničních studií
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2018 05.06.2018 09:00
Dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2018 28.05.2018 10:00
UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 31.05.2018 11:00
Obměna tiskáren pro studenty CPS a UPS
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2018 04.06.2018 14:00
Úklidové práce pro ESF MU 2018 - 2020
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2018 29.05.2018 10:00
ICP-QMS kvadrupólový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmovým zdrojem a laserový ablační systém
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2018 11.06.2018 10:00
Sportovní software
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2018 21.05.2018 13:00
Úklidové služby PdF MU 2018
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2018 11.06.2018 11:00
Energiově disperzní rentgenfluorescenční spektrometr
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2018 21.05.2018 10:00
Výměna výbojkových osvětlení za LED osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2018 28.05.2018 10:00
Pultový hlubokomrazící box
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 21.05.2018 11:30
Mikroskopické zařízení pro neinvazivní monitoraci buněčných fyziologických procesů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 21.05.2018 11:00
Analyzátor
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 21.05.2018 10:00
Dodávka a instalace IT do serverovny pro projekt SIMU+ na ESF MU - část 1: upgrade datového úložiště
nadlimitní Příjem nabídek 02.05.2018 07.06.2018 10:00
všechny zakázky