Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pevné disky SSD pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 27.03.2018 15:00
Technický upgrade databázových serverů
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 25.04.2018 10:00
Pavilon Z v UKB – doplnění nového zdroje chladu a úprava stávajícího pro zimní provoz
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 29.03.2018 10:00
Výměna venkovních jednotek NMR spektrometrů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 28.03.2018 10:00
Dodávka notebooků s OS Windows pro potřeby CEITEC MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 26.03.2018 10:00
Dodávka samoobslužných skenerů do Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2018 23.03.2018 14:00
Interaktivní počítačová simulace Virtuální pacient
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2018 11.04.2018 13:00
Akustické úpravy učeben CARLA
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2018 26.03.2018 11:00
Rekonstrukce výměníkové stanice Tvrdého 5
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2018 14.03.2018 10:00
Rekonstrukce kanceláří v 5. NP RMU
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2018 14.03.2018 10:00
Příjezd sanitních vozů do Anatomického ústavu LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2018 15.03.2018 10:00
Dodávka reklamních textilií 2018
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2018 26.03.2018 09:00
Generální dodavatel staveb SIMU+ a MUNI4students na ESF MU 2018
podlimitní Hodnocení 27.02.2018 19.03.2018 10:00
Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2018 09.04.2018 10:00
Rekonstrukce výměníkových stanic Jaselská a Gorkého
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2018 19.03.2018 10:00
všechny zakázky