Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Anatomické modely pro LF MU 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2017 31.01.2017 10:00
Provádění zkoušky na sterilitu hodnoceného léčivého přípravku, mikrobiologické měření a monitorování čistého prostoru pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2017 31.01.2017 13:00
Reagencie a materiál pro zajištění výroby léčivých přípravků v rámci klinického výzkumu Farmakologického ústavu LF MU - rámcová dohoda 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2017 24.01.2017 13:00
Dentální virtuální 3D simulátory II
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2017 02.02.2017 13:00
Úprava chodníku před vstupem do FI MU – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2017 16.01.2017 11:00
Servisní služby pro multifunkční zařízení PřF MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 13.01.2017 10:00
Zhotovení a dodávka klíčů a cylindrických vložek do stávajících systémů generálních klíčů a související servisní práce v UKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 12.01.2017 13:00
Dodávka elektromateriálu do UKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2017 12.01.2017 12:00
Odborná periodika pro FSS - 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2016 21.12.2016 09:00
Dokumentační systém pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2016 04.01.2017 10:00
Dodávka osobního automobilu pro provozní potřeby RMU
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2016 19.12.2016 11:00
Pomocné a úklidové práce pro stravovací provoz Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2016 19.12.2016 09:00
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu - dodatek č. 2
nadlimitní V jednání 23.11.2016 19.12.2016 16:00
Rekonstrukce místností č. 521 a 522 v budově Rektorátu MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2016 23.08.2016 09:00
Oprava oplocení v areálu VŠ koleje Klácelova 2, Brno - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2016 28.07.2016 09:00
všechny zakázky