Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostraha objektů Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Žerotínově nám.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 12.12.2016 12:00
De novo sekvenace genomu 6 vybraných druhů kroužkovců (Annelida)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2016 07.12.2016 13:00
Tisk měsíčníku MUNI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2016 09.12.2016 10:00
TomoCon PACS 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 08.12.2016 11:00
Servis Cisco 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2016 06.12.2016 09:00
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu - dodatek č. 2
nadlimitní V jednání 23.11.2016
Dodávka zahraničních periodik pro FF MU 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2016 21.11.2016 15:00
Osazení redukčních ventilů v UKB
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2016 21.11.2016 12:00
EES Licence Microsoft 2017
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2016 24.11.2016 10:00
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu kolejí a menz MU
podlimitní Vyhodnoceno 01.11.2016 21.11.2016 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění - opakované řízení
nadlimitní Hodnocení 27.10.2016 14.11.2016 13:00
Právnická fakulta - úpravy kanceláří v 1. NP na výukové prostory
podlimitní Hodnocení 21.10.2016 16.11.2016 13:00
Dentální virtuální 3D simulátory
podlimitní Hodnocení 01.10.2016 21.11.2016 13:00
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2016
nadlimitní Hodnocení 24.08.2016 17.10.2016 10:00
Rekonstrukce místností č. 521 a 522 v budově Rektorátu MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2016 23.08.2016 09:00
všechny zakázky