Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Povýšení agregačních přepínačů
podlimitní Příjem nabídek 24. 09. 2016 10. 10. 2016 09:00
Objektové úložiště - rozšíření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. 09. 2016 04. 10. 2016 10:00
Optimalizace recyklace helia v Národním NMR centru Josefa Dadoka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 05. 10. 2016 12:00
Hlubokomrazicí box
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 06. 10. 2016 09:00
Difuzní osvětlení pro stereomikroskopy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 05. 10. 2016 09:00
Přístroj pro fototerapii pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 09. 2016 04. 10. 2016 13:00
Obnova koncových aktivních síťových prvků
podlimitní Příjem nabídek 20. 09. 2016 13. 10. 2016 10:00
Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. 09. 2016 27. 09. 2016 10:00
Rozšíření řídicího systému bezdrátové sítě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15. 09. 2016 26. 09. 2016 10:00
Badatelský stereomikroskop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15. 09. 2016 29. 09. 2016 09:00
Rozšíření komplexu přepínačů technologie SAN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15. 09. 2016 26. 09. 2016 10:00
Úprava chodníku před vstupem do FI MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 26. 08. 2016 07. 09. 2016 10:00
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2016
nadlimitní Příjem nabídek 24. 08. 2016 17. 10. 2016 10:00
Digitální 3D mikroskop - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23. 08. 2016 15. 09. 2016 09:00
Dodávka TEM mřížek 2016 CEITEC MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20. 08. 2016 07. 09. 2016 12:00
všechny zakázky