Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Přenosné záznamové sady VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. listopad 2015
PC video střižna VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. listopad 2015
Audiovizuální vybavení/ technika pro simulační techniku Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF MU II podlimitní Příjem nabídek 25. listopad 2015
Rekonstrukce trafostanice TS 1937 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. listopad 2015
Dohodce pro nákup plynu a elektřiny na Českomoravské komoditní burze na roky 2016 a 2017 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. listopad 2015
Úpravy laboratoří elektronové mikroskopie - CEITEC MU, pavilon A35 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. listopad 2015
Projektová dokumentace audiovizuální a prezentační techniky VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14. listopad 2015
Technika pro pořizování AV záznamu VZ malého rozsahu Hodnocení 13. listopad 2015
Nákup zařízení pro digitální archiv MU VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13. listopad 2015
Odborná zahraniční literatura pro LF MU 2015 VZ malého rozsahu Hodnocení 12. listopad 2015
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU VI VZ malého rozsahu Hodnocení 11. listopad 2015
Tonery a náplně do tiskáren 011-2015 nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 10. listopad 2015
Kancelářské potřeby 011-2015 podlimitní Posouzení předběžných nabídek 10. listopad 2015
Tiskařské služby 011-2015 podlimitní Posouzení předběžných nabídek 10. listopad 2015
Drogistické zboží 011-2015 podlimitní Posouzení předběžných nabídek 10. listopad 2015
všechny zakázky