Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stomatologický laserový systém pro zákroky na tvrdých i měkkých tkáních ve stomatologii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 11.07.2017 13:00
Stomatologické operační mikroskopy pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 11.07.2017 12:00
Dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2017 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 28.06.2017 09:00
Dodávka AVT pro PrF 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 30.06.2017 13:00
Dodávka plynových konvektomatů pro VŠ menzu Moravské nám., Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 27.06.2017 09:00
Rozšíření dvou diskových polí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2017 27.06.2017 10:00
Výmalba utytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz MU 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 26.06.2017 13:00
Dodávka systému identifikace a zabezpečení knihovních jednotek pro FSS
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2017 23.06.2017 09:00
Dodávka 21 ks PC pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2017 20.06.2017 16:00
Dodávka a instalace řídícího systému do učeben VT203 a VT206
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2017 23.06.2017 10:00
Dodávka AVT pro FSS
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2017 20.06.2017 09:00
Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2017 21.06.2017 09:00
Dodávka užitkového automobilu pro LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2017 22.06.2017 14:00
Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2017 03.07.2017 13:00
Dodavatel audiovizuální techniky pro projekt SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2017 26.06.2017 10:00
všechny zakázky