Public contract: Skříňový kultivátor

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 4625
Public contract number: P17V00000245
File number: MU-ZAK/78816/2017/546519/PřF (closed)
Date of commence: 20.07.2017
Time limit for tenders: 02.08.2017 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Skříňový kultivátor
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem dodávky jsou dva kusy skříňových kultivátorů. Přístroje pro kultivaci rostlin, řas a sinic v prostředí s řízenou teplotou vzduchu a ozářeností.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s otevřenou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 595 041 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Department name: Přírodovědecká fakulta
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
a) v listinné podobě
• na podatelnu Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním na podatelnu Přírodovědecké fakulty MU, na adrese: Kotlářská 2, 611 37 Brno, budova 1 (děkanát), místnost 1015, v pracovních dnech mezi 8:00 - 15:00 hodinou

b) v elektronické podobě
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na MU dostupného na https://zakazky.muni.cz

Contact

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links

Contract performance