Veřejná zakázka: Analýzy vzorků půd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4668
Systémové číslo VZ: P17V00000286
Spisová značka: MU-ZAK/94599/2017/562688/PřF
Datum zahájení: 07.09.2017
Nabídku podat do: 26.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýzy vzorků půd
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Kompletní materiálová charakterizace 220 vzorků půd, biouhlů a směsí půd-biouhel pomocí čtyř metod - analýzou distribuce velikosti částic laserovou difrakcí, analýza specifického měrného povrchu částic a distribuce velikosti pórů metodou adsorpcí plynu dle BET (Brunauer, Emmett a Teller) teorie, analýza fázového složení metodou rentgenové difrakce (XRD), stanovení obsahu vlhkosti, nespalitelného podílu a prvková analýza organického podílu. Součástí zakázky bude podíl dodavatele na přípravě 2 odborných článků pro časopisy s impakt faktorem (IF) v rozsahu min. 40 hodin a min. 4 normostran anglického odborného textu popisujícího postupy jmenovaných analýz, výsledky a jejich interpretaci a diskusi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 727 272 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Přírodovědecká fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v listinné podobě
• na podatelnu Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním na podatelnu Přírodovědecké fakulty MU, na adrese: Kotlářská 2, 611 37 Brno, budova 1 (děkanát), místnost 1015, v pracovních dnech mezi 8:00 - 15:00 hodinou

b) v elektronické podobě
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na MU dostupného na https://zakazky.muni.cz

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky