Overview of prior information notices

Prior information notice Publication date
BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby 22.03.2023
Dodávka systému pro fluoroscenční zobrazování vzorků 05.08.2019
Dentální virtuální 3D simulátory 11.08.2016
Obnova koncových aktivních síťových prvků 29.07.2016
Simulátory pro LF MU 2016 29.06.2016
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění 02.06.2016
Dodávky kitů pro analýzu fosforylace receptorových tyrozin kináz a analýzu fosforylace MAP kináz na principu proteinových arrays 06.05.2016
Oftalmologický simulátor pro nácvik virtuálních mikrochirurgických operací předního a zadního segmentu oka 26.04.2016
Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií 26.04.2016
Rozšíření clusteru datových služeb 07.04.2016
Pravidelné kontroly provozuschopnosti motorgenerátorů a související servisní práce 11.03.2016
Veřejná zakázka: Audiovizuální vybavení/ technika pro simulační techniku Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF MU III 29.02.2016
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – generální dodávka stavby 26.01.2016
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu 01.12.2015
Modernizace páteřní sítě MU 11.09.2015
Zajištění úklidových, recepčních a strážních služeb pro areály PdF MU Brno 03.08.2015
Upgrade Informačního systému projektu CEITEC 28.07.2015
Přístupové přepínače pro fakulty MU 03.07.2015
Úklidové práce pro budovy Fakulty informatiky 24.06.2015
Multifunkční zobrazovací reader pro LF MU 15.04.2015
Dodávka IT pro projekt CARLA II 27.03.2015
Dodávka AVT pro projekt CARLA - III 27.03.2015
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice 16.03.2015
Pojištění pro Masarykovu univerzitu 09.03.2015
Audiovizuální vybavení/ technika pro simulační techniku Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF MU II 05.03.2015
1 2 3  ››