Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Defibrilátory 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 11.07.2022 11:00
FSpS - Vzduchotechnická jednotka pro objekt Veslařská
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 21.07.2022 12:00
Hlubokomrazící boxy pro Biologický ústav LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 12.07.2022 13:00
Povýšení výkonu výpočetního clusteru (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 04.07.2022 10:00
RCX2206 Oprava kapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorem (LC/MS QTOF)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 12.07.2022 14:00
EXC2217 Instrumentální modul pro in-vitro analýzu mechanismů buněčné toxicity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 11.07.2022 13:00
Zajištění pozáručního servisu pro 2 ks mikroskopů Carl Zeiss Lightsheet
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2022 27.06.2022 10:00
část č. 2 VZ: Počítač buněk pro Farmakologický ústav - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2022 27.06.2022 13:00
částč. 1 VZ: Fluorescenční počítač buněk pro Farmakologický ústav - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2022 27.06.2022 13:00
Počítače buněk pro LF MU II
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2022
Výměna LED svítidel na FF MU - objekty A, B1 a B2 – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 28.06.2022 14:00
Diskové kapacity MUNI CLOUD – Virtuální infrastruktura fakult
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 28.06.2022 10:00
Hypoxické inkubátory pro Biologický ústav LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2022 27.06.2022 13:00
Zvýšení výpočetního výkonu serverů
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 15.07.2022 10:00
Přístroj pro analýzu nukleových kyselin na principu real-time PCR - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2022 24.06.2022 13:00
všechny zakázky