Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Kancelářské potřeby 007-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 8. červenec 2015
Kancelářský nábytek 003-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 8. červenec 2015
Tiskařské služby 007-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 8. červenec 2015
Drogistické zboží 007-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 8. červenec 2015
Tonery a náplně do tiskáren 007-2015 nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 8. červenec 2015
Dodávka AVT II pro projekt CARLA - 3D projekce pro kognitivní laboratoř podlimitní Příjem nabídek 4. červenec 2015
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015 nadlimitní Příjem nabídek 3. červenec 2015
Centrifugy projektu CEITEC V. – část 5. nadlimitní Příjem nabídek 3. červenec 2015
Rozšíření diskového pole VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. červenec 2015
Dodávka projektorů pro FI MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 1. červenec 2015
Dodávka a montáž žaluzií pro ubytovací provozy SKM MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 1. červenec 2015
Výpočetní technika pro projekt CEITEC MU II. – část 3 nadlimitní Příjem nabídek 29. červen 2015
4. část - Iontový chromatograf s autosamplerem pro malé objemy nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
6. část - UV- VIS spektrometr nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
2. část - Vysokoobjemový vzorkovač volného ovzduší nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
všechny zakázky