Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce prostor 1. PP objektu Jaselská 18, Brno, na pracovny doktorských studentů, projekt MUNI4PhD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.09.2023 16.10.2023 11:00
Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (FPLC)
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 13.10.2023 10:00
Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 17.10.2023 10:00
Multifunkční mikrodestičkový reader včetně příslušenství pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Lenky Bešše
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 13:00
Chovný systém pro ryby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 09.10.2023 14:00
Průtokový cytometr
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 13.10.2023 10:00
Centrifugy
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 10:00
Reagencie pro přípravu NGS knihoven pro Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU - rámcová dohoda 2023-2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 03.10.2023 13:00
Laminární a PCR boxy
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 10.10.2023 10:00
Osazení objektů MU podružnými objektovými měřiči tepla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 09.10.2023 10:00
Osazení objektů MU podružnými objektovými elektroměry, napájení podružných kalorimetrů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 03.10.2023 10:00
Podpora produktů Oracle
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2023 27.09.2023 10:00
RCX2309 Dodávka technických plynů
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 04.10.2023 14:00
Fluorescenční, bioluminescenční a rentgenové in vivo vizualizační zařízení s anestézií
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2023 12.10.2023 11:00
Stolní masivně paralelní sekvenátor
nadlimitní Příjem nabídek 10.09.2023 12.10.2023 11:00
všechny zakázky