Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
EES Licence Microsoft 2021
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2021 03.02.2021 10:00
SIMU Teiresiás – rekonstrukce a vybudování bezbariérových záchodů na FF – Objekt J a G
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 08.02.2021 10:00
EMBO Workshop 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2021 22.01.2021 10:00
Rámcová dohoda - Služby technologických platforem - sekvenování
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 23.12.2020 10:00
RCX2005B Vialky pro chemickou analýzu s uzávěry a septy pro autosamplery a archivaci
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2020 08.01.2021 10:00
Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity - opakované řízení II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2020 29.10.2020 09:00
část č. 2 VZ: Operační stereomikroskop
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 20.10.2020 13:00
část č. 1 VZ: Studentské mikroskopy pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 20.10.2020 13:00
Mikroskopy pro LF MU - podzim 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 07.10.2020
Pokročilý pacientský simulátor novorozence včetně příslušenství
nadlimitní Vyhodnoceno 25.09.2020 27.10.2020 13:00
část č. 3 VZ: Dataprojektor pro další pracoviště LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 25.08.2020 13:00
část č. 2 VZ: Dataprojektor pro Kliniku zobrazovacích metod
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2020 25.08.2020 13:00
část č. 1 VZ: Dataprojektor pro výukový sál FNUSA
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2020 25.08.2020 13:00
Audiovizuální technika pro LF MU 2020 - Dataprojektory
VZ malého rozsahu Zadávání 13.08.2020
Zajištění služeb v oblasti BOZP a PO pro Správu kolejí a menz MU
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2020 16.07.2020 13:00
všechny zakázky