Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech Přírodovědecké fakulty MU – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. květen 2015
Dodávka chlazení a napájení do datového centra podlimitní Příjem nabídek 23. květen 2015
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. květen 2015
Zvýšení kapacity bateriových modulů UPS a v návaznosti na to interaktivní start stávajícího náhradního zdroje VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. květen 2015
Rekonstrukce chodby VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. květen 2015
FSpS – doplnění chlazení do pavilonu A 33 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. květen 2015
Dodávka výpočetní techniky, SKM MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. květen 2015
LF – Doplnění chlazení v budově A1 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19. květen 2015
Biologické inkubátory pro LF MU 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. květen 2015
Dodávka MST přístroje pro charakterizaci afinitních interakcí biomolekul na bázi termoforézy pro CEITEC MU nadlimitní Příjem nabídek 15. květen 2015
Napojení objektu Právnické fakulty MU na BMS Kampus MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14. květen 2015
Dodávka užitkového automobilu, autoprovoz SKM MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13. květen 2015
Rekonstrukce kanceláří na ESF MU 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12. květen 2015
PC a periferie - rámcová smlouva 2015 nadlimitní Příjem nabídek 11. květen 2015
Konfokální mikroskopie - CEITEC MU II. – část 1 nadlimitní Příjem nabídek 11. květen 2015
všechny zakázky