Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční zařízeni pro měření povrchových vlastností
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 29.10.2019 11:00
Photomultiplier
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 30.10.2019 13:00
Microscope image analysis software
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 31.10.2019 14:00
Zařízení pro kalibraci optického mikroskopu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 31.10.2019 14:00
Systém pro geofyzikální elektrické odporové měření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 10:00
RI 1902 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2019 14.11.2019 10:00
System for sample characterisation using dynamic light scattering (DLS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 23.10.2019 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2019 23.10.2019 10:00
Rekonstrukce bloku A2 – dodavatel stavby
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2019 14.11.2019 10:00
EES Licence Microsoft 2020
podlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 22.10.2019 10:00
RCX1908 Dodávka technických plynů
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2019 24.10.2019 10:00
Oprava laserového excitačního zdroje konfokálního mikroskopu Zeiss LSM 700
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 15.10.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávky souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 05.11.2019 10:00
Aktualizace softwarového balíku Imaris určeného k vizualizaci a měření obrazových dat a sledování pohyblivých struktur
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Výměna venkovní jednotky kryosondy 600MHz NMR spektrometru
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 08.10.2019 10:00
všechny zakázky