Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
4 ks pracovních stanic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 13.12.2022 10:00
CP2205 Biologický bezpečnostní box (1 ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 16.12.2022 10:00
Standardní tiskařské služby - Brožury (skripta) - zima 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 12.12.2022 13:00
Serverové rozvaděče a uzavřená studená ulička
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 12.12.2022 10:00
EXC2221 Automatický analyzátor pro stanovení širokého spektra IgE protilátek multiplexovou technologií
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 16.12.2022 13:00
Nákup serverů pro výuku profesního programu Programování a vývoj aplikací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 10:00
Interiérové vybavení studentských pokojů – Univerzitní centrum Telč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 11:00
EXC2229 Zařízení pro automatické zavíčkování a odvíčkování kryozkumavek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 10:00
Stavební úpravy studentských pokojů – UC Telč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Provedení údržby marmolea v pavilonu SIMU UKB
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.11.2022 02.12.2022 10:00
ECX2226B Velkokapacitní Dewarova nádoba
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 29.11.2022 10:00
Podpora produktů Oracle
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2022 28.11.2022 10:00
EXC2227Kapalinový chromatograf s nízkorozlišovacím hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu pro ultrastopovou kvantitativní analýzu organických látek​​​​
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 19.12.2022 09:00
Centrifuga pro Mikrobiologický ústav LF MU - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 28.11.2022 13:00
Třepačka s CO2 rezistencí pro Biologický ústav LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 28.11.2022 13:00
všechny zakázky