Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Drobné laboratorní přístroje pro LF MU IV VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10. říjen 2015
Dodávka zahraničních periodik 2016 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10. říjen 2015
Stavební úpravy, interiér a VZT s chlazením zasedací místnosti č. 300 a ochlazování místností ve 2. NP – opakované řízení podlimitní Příjem nabídek 10. říjen 2015
Kancelářské ICT vybavení 005-2015 nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Tiskařské služby 010-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Kancelářské potřeby 010-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Drogistické zboží 010-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Kancelářský nábytek 004-2015 podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Tonery a náplně do tiskáren 010-2015 nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 9. říjen 2015
Vakuové pumpy pro CEITEC MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 8. říjen 2015
EES Licence Microsoft 2016 podlimitní Příjem nabídek 8. říjen 2015
Přírodovědecká fakulta MU, ústřední knihovna - stavební úpravy a modernizace interiéru části 1. NP VZ malého rozsahu Příjem nabídek 7. říjen 2015
Inkubátory pro CEITEC MU II. podlimitní Příjem nabídek 3. říjen 2015
Peltiérův chladič - opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. říjen 2015
Pipety pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. říjen 2015
všechny zakázky