Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PAM Zobrazovací jednotka kinetiky fluorescence chlorofylu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 02.09.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2019 05.09.2019 10:00
Rozšíření diskového úložiště
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 04.09.2019 10:00
ÚVT- Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 04.09.2019 10:00
Servisní práce a opravy venkovních a vnitřních žaluzií v UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 11:00
Výpočetní cloudové servery
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 17.09.2019 10:00
Microscale termoforéza (MST)
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2019 03.09.2019 11:00
Systém pro studium biomolekulárních interakcí
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2019 03.09.2019 10:00
Dodávka výpočetního clusteru pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2019 22.08.2019 10:00
Rekonstrukce vstupních prostor RMU, Žerotínovo nám 9, Brno – interiér
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2019 22.08.2019 10:00
Dodávka, výměna, instalace a údržba vnitřních rohoží v UKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2019 22.08.2019 09:00
Plazmová čistička vzorků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2019 27.08.2019 10:00
C4e - distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu
podlimitní Hodnocení 01.08.2019 20.08.2019 10:00
Systém na měření a hodnocení kvality optického výkonu světelných mikroskopů
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 20.08.2019 12:00
Přesný motorizovaný stolek s přímou komunikací s ovládacím software mikroskopu ZEN pro rutinní konfokální mikroskop Zeiss LSM700
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 20.08.2019 11:00
všechny zakázky