Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka interiéru pro jídelnu PrF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 26.09.2017 10:00
Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2017 16.10.2017 10:00
Pravidelné revize plynových zařízení včetně souvisejících servisních prací a údržby v UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2017 20.09.2017 14:00
Oprava krytiny teras budov B a C Fakulty informatiky MU a částí souvisejících
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2017 25.09.2017 10:00
Sociální zařízení menzy - Moravské náměstí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2017 25.09.2017 10:00
Rozšíření datacentra ÚVT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2017 20.09.2017 11:00
Analýzy vzorků půd
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2017 26.09.2017 09:00
NP1701 Automatický kombinovaný cytometrický reader s inkubací
podlimitní Hodnocení 31.08.2017 19.09.2017 10:00
CP1717 Fluorimetr pro měření absorbance, fluorescence i luminiscence v mikrodestičkách
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2017 15.09.2017 11:00
CP1702 Automatický systém analýz poškození DNA
podlimitní Hodnocení 30.08.2017 15.09.2017 10:00
NP1702 Diferenční skenovací fluorimetr
podlimitní Hodnocení 30.08.2017 15.09.2017 10:00
Dodávka interiérového vybavení pro studentskou jídelnu VŠ menzy Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.08.2017 07.09.2017 09:00
Systém pro databáze a virtualizaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2017 06.09.2017 10:00
Energetický audit
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2017 06.09.2017 10:00
Rozšíření datacentrových přepínačů
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2017 12.09.2017 10:00
všechny zakázky