Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. srpen 2015
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění pro Masarykovu univerzitu nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění profesní a provozní odpovědnosti pro Středoevropský technologický institut (CEITEC) nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
SW pro vzdálený dohled nad AVT – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. srpen 2015
Tisk časopisu Absolvent podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 25. srpen 2015
Speciální vybavení HUME lab - CARLA - opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. srpen 2015
Dodávka, výměna, instalace a údržba vnitřních rohoží v UKB VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. srpen 2015
Nákup databázových licencí Oracle Database pro FI MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. srpen 2015
Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. srpen 2015
Generální projektant CETOCOEN OP VVV podlimitní Příjem nabídek 20. srpen 2015
Klima a biodiverzita – focus groups II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. srpen 2015
Biologické inkubátory pro LF MU 2015 III VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. srpen 2015
Tiskařské služby pro OAZ MU podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 18. srpen 2015
Pipety pro LF MU 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18. srpen 2015
všechny zakázky