Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk měsíčníku MUNI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2018 21.12.2018 09:00
Velkoformátová tiskárna pro Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 20.12.2018 10:00
WiFi — Zvýšení kvality experimentální bezdrátové sítě Fakulty informatiky MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 10.01.2019 10:00
Zařízení pro podporu výukových a výzkumných aktivit laboratoří FI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 20.12.2018 10:00
Pravidelné kontroly provozuschopnosti zařízení pro omezení požáru - požárních klapek v UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 08.01.2019 13:30
Interaktivní zobrazovací systémy a tabule pro C4e
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 18.12.2018 10:00
Server výkonný I pro C4e
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 18.12.2018 13:00
Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 10.01.2019 10:00
RCX1806 Multifunkční zařízení včetně softwarového řešení a služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 19.12.2018 09:00
Vybudování rozvodů strukturované kabeláže v prostorách VŠ kolejí Masarykovy univerzity – 2. etapa – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 18.12.2018 10:00
Chromatograf
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2018 17.12.2018 10:00
CP1816 Skříňový hlubokomrazicí box (3ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2018 19.12.2018 10:00
Odborná periodika pro CEITEC MU - 2019 (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 17.12.2018 10:00
Tisk magazínu MUNI 100
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2018 12.12.2018 09:00
Supplementation of technologies for electrophysiology for CEITEC MU
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2018 17.12.2018 10:00
všechny zakázky