Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Systém pro přípravu a NMR reverzních micel pro CEITEC MU podlimitní Příjem nabídek 30. červenec 2015
Multifunkční zobrazovací reader pro LF MU II podlimitní Příjem nabídek 30. červenec 2015
Klima a biodiverzita – focus groups VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. červenec 2015
Mezinárodní vědecká konference: Conference Frontiers in Material and Life Sciences: Creating life in 3D VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. červenec 2015
SW Atlas.ti, Adobe, monitoring, analýza, sazba, editace VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. červenec 2015
LF – Doplnění chlazení v budově A1 - opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. červenec 2015
Stavební úpravy, interiér a VZT s chlazením zasedací místnosti č. 300 a ochlazování místností ve 2. NP podlimitní Příjem nabídek 25. červenec 2015
Investice pro Ústav fyziky kondenzovaných látek VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. červenec 2015
Zařízení pro kryogenní mletí vzorků pro CEITEC MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. červenec 2015
Multinukleární cívka pro CEITEC MU - II / Multinuclear coil for CEITEC MU - II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. červenec 2015
Modul automatizace pro střednětlakou kapalinovou chromatografii pro CEITEC MU podlimitní Příjem nabídek 23. červenec 2015
Dodávka a montáž žaluzií pro ubytovací provozy SKM MU VZ malého rozsahu Hodnocení 23. červenec 2015
Koncentrátory projektu CEITEC II. VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. červenec 2015
PCR cycler VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. červenec 2015
LC-MS systém s trojitým quadrupolem pro analýzu modifikací nukleových kyselin pro CEITEC MU nadlimitní Příjem nabídek 22. červenec 2015
všechny zakázky