Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
CEITEC Workshop 1/2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. březen 2015
Pracovní stroje pro projekt CARLA II. VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. březen 2015
Notebooky - rámcová smlouva 2015 nadlimitní Příjem nabídek 21. březen 2015
Váhy pro CEITEC MU podlimitní Příjem nabídek 20. březen 2015
Odborné publikace pro ESF MU 2015 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. březen 2015
Robotické a pipetovací stanice projektu CEITEC - část 1 nadlimitní Příjem nabídek 19. březen 2015
Klima a biodiverzita – reprezentativní šetření VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19. březen 2015
Eye-tracking Systems podlimitní Příjem nabídek 18. březen 2015
Akustické úpravy VZ malého rozsahu Hodnocení 17. březen 2015
Část 2 - CEITEC nadlimitní Příjem nabídek 17. březen 2015
Dodávka serverů pro Fakultu informatiky MU nadlimitní Příjem nabídek 17. březen 2015
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v pavilonech CESEB a CEITEC nadlimitní Příjem nabídek 17. březen 2015
Část 1 - CESEB nadlimitní Příjem nabídek 17. březen 2015
Mikroskopy pro CEITEC MU II. – část 2 nadlimitní Příjem nabídek 14. březen 2015
PCR cyklery pro CEITEC MU III. nadlimitní Příjem nabídek 9. březen 2015
všechny zakázky