Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
ELISA reader VZ malého rozsahu Příjem nabídek 4. září 2015
Zařízení k tavení vzorků VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
3D digitální mikroskop VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
Autosamplery VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
Kancelářské ICT vybavení 105-2015 nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 3. září 2015
Náhrada SMP clusteru pro ÚVT MU podlimitní Příjem nabídek 2. září 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC – část 8 podlimitní Příjem nabídek 2. září 2015
Přístupové přepínače pro fakulty MU podlimitní Příjem nabídek 1. září 2015
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. srpen 2015
SW pro vzdálený dohled nad AVT – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. srpen 2015
Tisk časopisu Absolvent podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 25. srpen 2015
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění pro Masarykovu univerzitu nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění profesní a provozní odpovědnosti pro Středoevropský technologický institut (CEITEC) nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Speciální vybavení HUME lab - CARLA - opakované řízení VZ malého rozsahu Hodnocení 22. srpen 2015
všechny zakázky