Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Anatomický ústav LF v UKB – příčky v 1.PP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 17.12.2021 12:00
Konference ICRI 2022 – konferenční prostory, cateringové a ubytovací služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 10.12.2021 10:00
EXC2109 Bodotávek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 15.12.2021 10:00
Automatický isotermální titrační kalorimetr (ITC)
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2021 27.12.2021 10:00
část č. 2 VZ: Třepačky pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2021 07.12.2021 13:00
část č. 1 VZ: Centrifugy pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 15.12.2021 13:00
Centrifugy a třepačky pro Ústav histologie a embryologie LF MU
VZ malého rozsahu Zadávání 25.11.2021
3 ks pracovních stanic pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2021 06.12.2021 10:00
MU – 1PdF přístavba a nástavba ateliéru KVV – dodavatel stavby II
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 21.12.2021 10:00
3D tiskárny pro Simulační centrum LF MU 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2021 06.12.2021 11:00
EXC2120 Mikrocentrifuga
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 14.12.2021 10:00
EXC2101 Vakuová rotační odparka s recirkulačním chladičem (2 sety)
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2021 06.12.2021 13:00
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 07.01.2022 10:00
EXC2130B Systém automatického odpařování vzorků
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2021 01.12.2021 10:00
EXC2114B Automatický extraktor (2 ks)
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2021 01.12.2021 10:00
všechny zakázky