Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Kancelářské ICT vybavení 105-2015 nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 3. září 2015
3D digitální mikroskop VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
Autosamplery VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
Zařízení k tavení vzorků VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. září 2015
Náhrada SMP clusteru pro ÚVT MU podlimitní Příjem nabídek 2. září 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC – část 8 podlimitní Příjem nabídek 2. září 2015
Přístupové přepínače pro fakulty MU podlimitní Příjem nabídek 1. září 2015
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. srpen 2015
SW pro vzdálený dohled nad AVT – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. srpen 2015
Tisk časopisu Absolvent podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 25. srpen 2015
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění profesní a provozní odpovědnosti pro Středoevropský technologický institut (CEITEC) nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Pojištění pro Masarykovu univerzitu nadlimitní Příjem nabídek 25. srpen 2015
Speciální vybavení HUME lab - CARLA - opakované řízení VZ malého rozsahu Hodnocení 22. srpen 2015
Dodávka, výměna, instalace a údržba vnitřních rohoží v UKB VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22. srpen 2015
všechny zakázky