Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 29.04.2020 11:00
Orientační systém pro pavilon A29SB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodávka HD clusteru s akcelerátory č. 2 pro projekt CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 2 pro projekt CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 04.05.2020 10:00
System for eye tracking measurement in MRI and EEG labs
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 06.04.2020 10:00
MR kompatibilní polygrafický systém podporující různá elektrofyziologická měření (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 06.04.2020 10:00
Photomultiplier 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 03.04.2020 09:00
Odborná studie právního rámce a strategie využívání termálních vod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2020 07.04.2020 09:00
MU CEITEC CELLIM - Servisní licence IMARIS (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 03.04.2020 10:00
RIUP2003 Doplnění laboratorního informačního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2020 01.04.2020 10:00
Ultrasonifikátor
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 23.03.2020 10:00
Systém pro automatické vyhledávání metafází pro LF MU
podlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 02.04.2020 13:00
Vzpřímené laboratorní mikroskopy pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 03.04.2020 13:00
Narušení statiky objektu haly Mánesova ul., Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2020 31.03.2020 11:00
Simulační jednotka pro zhotovení intraorálních RTG snímků
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2020 23.03.2020 11:00
všechny zakázky