Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2016
nadlimitní Příjem nabídek 24. 08. 2016 17. 10. 2016 10:00
Digitální 3D mikroskop - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 08. 2016 15. 09. 2016 09:00
Dodávka TEM mřížek 2016 CEITEC MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 08. 2016 07. 09. 2016 12:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění
nadlimitní Příjem nabídek 13. 08. 2016 30. 09. 2016 10:00
Kancelářské ICT vybavení 004-2016
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 12. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Kancelářské potřeby 008-2016
podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 12. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Drogistické zboží 008-2017
podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 12. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Tonery a náplně do tiskáren 008-2016
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 12. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Tiskařské služby 008-2016
podlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 12. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Zdravotnické vyšetřovací přístroje a medicinská zařízení pro přenos a záznam obrazu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11. 08. 2016 31. 08. 2016 13:00
Rekonstrukce místností č. 521 a 522 v budově Rektorátu MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 11. 08. 2016 23. 08. 2016 09:00
Pravidelné kontroly vodního SHZ včetně souvisejících servisních prací a údržby v UKB
VZ malého rozsahu Hodnocení 11. 08. 2016 22. 08. 2016 13:00
Projektant rekonstrukce a dostavby výzkumné stanice Pohansko
podlimitní Hodnocení 06. 08. 2016 23. 08. 2016 10:00
Anatomické plastinované preparáty a anatomické modely pro LF MU 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 08. 2016 18. 08. 2016 13:00
Výměna poškozených poklopů v podzemním koridoru MU a oprava trhlin podlah - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06. 08. 2016 22. 08. 2016 10:00
všechny zakázky