Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pohřební služby pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2020 17.06.2020 13:00
Systém pro zobrazování kořenů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 15.06.2020 10:00
Dodávka prvků pro realizaci pokrytí objektu bloku A2 kolejí Vinařská WiFi signálem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 15.06.2020 09:00
Kryo-fluorescenční mikroskop
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2020 22.06.2020 10:00
Detektor pro elektronovou difrakci pro prozařovací elektronový mikroskop Talos arctica
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2020 22.06.2020 10:00
AFM mikroskop pro biomechanické studie kombinovaný s optickým fluorescenčním mikroskopem
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2020 03.07.2020 10:00
Osobní automobil pro PřF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2020 16.06.2020 09:00
RIUP 2001 Technické řešení pro kvantitativní analýzu stopových množství analytů v komplexních matricích
nadlimitní Prokazování kvalifikace 29.05.2020 30.06.2020 10:00
Vybudování vstupu do areálu Přírodovědecké fakulty z ul. Kounicova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 11:00
RIUP2005 Chovný systém pro rybí modely
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 12.06.2020 09:00
Kapalinový proteinový chromatograf pro CEITEC MU
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 10:00
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 07.07.2020 13:00
Defibrilátory
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 29.06.2020 11:00
Specializované zdravotnické simulátory
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 07.07.2020 11:00
NMR spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 02.07.2020 10:00
všechny zakázky