Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Peltiérův chladič - opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. říjen 2015
Inkubátory pro CEITEC MU II. podlimitní Příjem nabídek 3. říjen 2015
Pipety pro LF MU 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 3. říjen 2015
Stolní rentgenový difraktometr podlimitní Příjem nabídek 2. říjen 2015
Třepačky projektu CEITEC II. podlimitní Příjem nabídek 1. říjen 2015
Zařízení pro plnění chromatografických kolon pro CEITEC MU (opakování) VZ malého rozsahu Příjem nabídek 1. říjen 2015
Hlobokomrazicí boxy VZ malého rozsahu Příjem nabídek 1. říjen 2015
Vybudování trubkové zemní trasy Pedagogická fakulta, Poříčí 31 – nápojový bod Křídlovická VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. září 2015
Výpočetní technika pro projekt CEITEC MU II. – část 4 podlimitní Příjem nabídek 30. září 2015
Míchadla pro CEITEC MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. září 2015
Laminární a PCR boxy pro CEITEC MU - část 2 podlimitní Příjem nabídek 26. září 2015
Vzorkovač pro odběr půdních jader VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. září 2015
Autokláv pro CEITEC MU podlimitní Příjem nabídek 25. září 2015
Servery VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. září 2015
Mrazící a chladící zařízení pro CEITEC MU podlimitní Příjem nabídek 22. září 2015
všechny zakázky