Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Systém pro zátěžovou diagnostiku VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. duben 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC - část 4 nadlimitní Příjem nabídek 25. duben 2015
Hlubokomrazící boxy pro LF MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. duben 2015
Stavební úpravy sociálního zařízení, kuchyňky a chodby ve 4. NP - Žerotínovo náměstí 9 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. duben 2015
Real-time PCR systémy pro CEITEC MU II. nadlimitní Příjem nabídek 23. duben 2015
Stavební úpravy a změna technologie ve výměníkové stanici VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. duben 2015
Výpočetní technika pro projekt CEITEC MU – část 4 – Servery II nadlimitní Příjem nabídek 23. duben 2015
Mikroskopy pro CEITEC MU II. – část 5 nadlimitní Příjem nabídek 23. duben 2015
Výměna oken Poříčí 7 VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. duben 2015
Modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech Přírodovědecké fakulty MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. duben 2015
Koordinátor BOZP VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18. duben 2015
Úpravy posluchárny P102 na ESF MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. duben 2015
Mobilní telekomunikační služby pro Masarykovu univerzitu - opakované řízení podlimitní Příjem nabídek 17. duben 2015
Úprava venkovních ploch Výzkumné archeologické stanice Panská Lhota VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. duben 2015
Robotické a pipetovací stanice projektu CEITEC - část 2 nadlimitní Příjem nabídek 17. duben 2015
všechny zakázky