Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
část č.3 VZ: Velkoplošné obrazovky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2020 15.04.2020 13:00
část č.2 VZ: Interaktivní konferenční monitor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2020 15.04.2020 13:00
část č.1 VZ: Interaktivní LCD display
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2020 15.04.2020 13:00
Audiovizuální technika pro LF MU 2020 – velkoplošné obrazovky a interaktivní displaye
VZ malého rozsahu Zadávání 03.04.2020
Stavební opravy katedry biologie na PdF
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 17.04.2020 11:00
Statické zajištění prostor PrF, Veveří 70, Brno, 2.PP – pod menzou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 22.04.2020 10:00
Botanická zahrada – vybudování akumulační nádrže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2020 29.04.2020 10:00
Flexibilní videonazofaryngoskop pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2020 13.04.2020 13:00
RMU – rekonstrukce ležaté kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2020 17.04.2020 10:00
Gnatologické stoly s ordinačními židlemi
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 29.04.2020 11:00
Orientační systém pro pavilon A29SB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodávka HD clusteru s akcelerátory č. 2 pro projekt CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávka úložiště pro zpracovávaná data č. 2 pro projekt CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 04.05.2020 10:00
System for eye tracking measurement in MRI and EEG labs
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 06.04.2020 10:00
MR kompatibilní polygrafický systém podporující různá elektrofyziologická měření (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 14.04.2020 10:00
všechny zakázky