Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky obalů pro stravovací provozy SKM MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05. 02. 2016 17. 02. 2016 10:00
Dodávka interiérového vybavení pro projekt CARLA – 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 04. 02. 2016 23. 02. 2016 10:00
Pravidelné kontroly a zkoušky systému elektrické požární signalizace vč. souvisejících servisních prací
podlimitní Příjem nabídek 28. 01. 2016 15. 02. 2016 10:00
Standardní tiskařské služby pro Masarykovu univerzitu v roce 2016
podlimitní Příjem nabídek 23. 01. 2016 09. 02. 2016 10:00
Zajištění servisních služeb pro multifunkční velkokapacitní zařízení Rektorátu MU - služby dle opčního práva 4.
podlimitní Hodnocení 15. 01. 2016 25. 01. 2016 10:00
Pravidelné kontroly provozuschopnosti záložních zdrojů a související servisní práce
podlimitní Hodnocení 14. 01. 2016 01. 02. 2016 10:00
Tonery a náplně do tiskáren 001-2016
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 13. 01. 2016 29. 01. 2016 09:00
Building Management System FI MU Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 13. 01. 2016 29. 01. 2016 10:00
Drogistické zboží 001-2016
podlimitní Posouzení předběžných nabídek 13. 01. 2016 29. 01. 2016 09:00
Doplnění chlazení pavilonu A 34 UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06. 01. 2016 12. 02. 2016 10:00
Úklidové práce pro ESF MU 2016 - 2018
podlimitní Vyhodnoceno 05. 01. 2016 21. 01. 2016 10:00
Odborná periodika pro FSS - 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 22. 12. 2015 08. 01. 2016 13:00
Modernizace páteřní sítě
nadlimitní Příjem nabídek 22. 12. 2015 11. 03. 2016 10:00
Zajištění úklidových služeb pro areály PdF MU Brno
nadlimitní Příjem nabídek 18. 12. 2015 09. 02. 2016 10:00
AV záznamová technika pro FF MU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18. 12. 2015 07. 01. 2016 11:00
všechny zakázky