Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PdF – vybudování menzy na Poříčí 7-9 – dodávka technologie stravování
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 05.05.2021 10:00
Přepažení učeben na FSS
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 05.05.2021 10:00
Pulzní pikosekundový laser s laditelnou vlnovou délkou
podlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 06.05.2021 10:00
Přístroj pro monitorování metabolické aktivity buněk
podlimitní Příjem nabídek 14.04.2021 04.05.2021 13:00
Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 17.05.2021 10:00
CAD CAM sestava
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 21.05.2021 11:00
Membránová vakuová pumpa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 23.04.2021 10:00
Upgrade mikroskopu Leica
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 23.04.2021 11:00
Dodávka 13 kusů výpočetních grafických karet
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 22.04.2021 10:00
Opravy praček a sušiček v majetku Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity - opakované řízení II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 20.04.2021 10:00
RI2001 Chlazená vysokootáčková centrifuga s příslušenstvím (4 ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 23.04.2021 13:00
PdF – vybudování menzy na Poříčí 7-9 – dodávka interiéru
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2021 12.04.2021 10:00
SW OriginPro
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 14.04.2021 10:00
Analyzátor kontaktního úhlu
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 15.04.2021 11:00
MU-1PdF Přístavba a nástavba ateliéru KVV - TDI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 19.04.2021 10:00
všechny zakázky