Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Vyhřívací plotýnky pro CEITEC MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. únor 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC – část 1 nadlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Mrazící boxy projektu CEITEC IV. – část 1 podlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC - část 2 nadlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Projektová dokumentace pro realizaci stavby – FSpS, doplnění chlazení do pavilonů UKB A33, A34 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Webová výzkumná platforma VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Motion capture systém a thermo kamera VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Pracovní stroje pro projekt CARLA VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. únor 2015
Generátory chlordioxidu – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. únor 2015
Pořízení konfokálního fluorescenčního optického mikroskopu nadlimitní Příjem nabídek 18. únor 2015
CARLA – automatické pohony dveřních křídel - opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18. únor 2015
Mikroskopy pro CEITEC MU II. – část 1 podlimitní Příjem nabídek 13. únor 2015
Vybavení laboratoře konstrukce a architektury číslicových systémů – Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, opakované řízení VZ malého rozsahu Hodnocení 12. únor 2015
Stavební úpravy v prostoru Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11. únor 2015
Dodávky krmiva pro Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat LF MU – rámcová smlouva 2015 II VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10. únor 2015
všechny zakázky