Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Dodávka AVT pro projekt CARLA - II nadlimitní Příjem nabídek 4. březen 2015
CARLA – kognitivní laboratoř VZ malého rozsahu Příjem nabídek 4. březen 2015
Pravidelné kontroly provozuschopnosti zařízení pro omezení požáru - požárních klapek v UKB VZ malého rozsahu Příjem nabídek 4. březen 2015
Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 6. nadlimitní Příjem nabídek 4. březen 2015
Sekvenační systémy pro CEITEC MU nadlimitní Příjem nabídek 3. březen 2015
Vyhřívací plotýnky pro CEITEC MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. únor 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC - část 2 nadlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Spektrofotometry a fluorimetry projektu CEITEC – část 1 nadlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Mrazící boxy projektu CEITEC IV. – část 1 podlimitní Příjem nabídek 26. únor 2015
Webová výzkumná platforma VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Motion capture systém a thermo kamera VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Projektová dokumentace pro realizaci stavby – FSpS, doplnění chlazení do pavilonů UKB A33, A34 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. únor 2015
Generátory chlordioxidu – opakované řízení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. únor 2015
Pracovní stroje pro projekt CARLA VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. únor 2015
CARLA – automatické pohony dveřních křídel - opakované řízení VZ malého rozsahu Hodnocení 18. únor 2015
všechny zakázky