Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Výpočetní technika pro projekt CEITEC MU II. – část 3 nadlimitní Příjem nabídek 29. červen 2015
3. část - Systém pro měření distribuce prachových částic (2x) nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
5. část - Nízkoobjemový vzorkovač volného ovzduší (5x) nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
10. část - Bezvibrační chlazený inkubátor a programovatelný inkubátor pro krystalizace biomolekul nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
8. část - Výkyvný rotor k centrifuze Heraeus Megafuge 16R s příslušenstvím nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
Laminární a PCR boxy pro CEITEC MU - část 1 podlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
7. část - Laboratorní překlopná třepačka 2ks nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
1. část - Kapalinový chromatograf s nízkorozlišovacím hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
9. část - Rutinní laboratorní termocykler (PCR) nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
4. část - Iontový chromatograf s autosamplerem pro malé objemy nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
2. část - Vysokoobjemový vzorkovač volného ovzduší nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
6. část - UV- VIS spektrometr nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015 nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
11. část - Automatizované multifunkční GPC/HPLC/SPE zařízení pro zpracování vzorků nadlimitní Příjem nabídek 26. červen 2015
Výmalba objektů VŠ kolejí, menz a bufetů SKM MU VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. červen 2015
všechny zakázky