Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní automobil pro PřF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2020 16.06.2020 09:00
Vybudování vstupu do areálu Přírodovědecké fakulty z ul. Kounicova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 11:00
RIUP2005 Chovný systém pro rybí modely
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 12.06.2020 09:00
Kapalinový proteinový chromatograf pro CEITEC MU
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 10:00
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 07.07.2020 13:00
Defibrilátory
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 29.06.2020 11:00
Specializované zdravotnické simulátory
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 07.07.2020 11:00
NMR spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 02.07.2020 10:00
RCX2004 Rozpouštědla pro mobilní fáze LC/MS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 10.06.2020 09:00
RCX2003 Rozpouštědla pro reziduální analýzu pesticidů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 05.06.2020 09:00
Preparativní ultacentrifuga
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 09.06.2020 10:00
Infrastruktura pro IGA MU - servery
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 09.06.2020 10:00
Rozdělení učebny č. 3011 na kanceláře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2020 08.06.2020 15:00
Rozšíření FC SAN sítě
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 08.06.2020 10:00
Dodávka AVT pro Lékařskou fakultu MU – multimediální učebna IBA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 10.06.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››