Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2021 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
Dodávka vícemístného služebního vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 28.06.2021 10:00
EXC2111 Vysokotlaký chemický reaktor (autokláv)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 25.06.2021 10:00
EXC2106 Zařízení pro výrobu ultračisté vody (3ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 28.06.2021 10:00
Dodávka gastrovybavení pro VŠ menzu Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 22.06.2021 10:00
část č. 2 VZ: Sterilní box pro přípravu vzorků DNA pro PCR pro Ústav lékařské genetiky a genomiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 13:00
část č. 1 VZ: Laminární box pro manipulaci s buněčnými kulturami pro Biologický ústav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 13:00
IP2021 – 2/A – Tablety pro podporu online výuky
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 10:00
Destičkový spektrofotometr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 25.06.2021 10:00
C4e - Virtualizační server pro strojové učení
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 23.06.2021 10:00
UKB - Rekonstrukce EPS a NO pavilonu F01
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 23.06.2021 10:00
Specializované zdravotnické simulátory II
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2021 26.07.2021 11:00
Menza Veveří, rekonstrukce vstupu a výdejní linky – stavební část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2021 21.06.2021 10:00
Dodávka HD clusteru č. 2 pro CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2021 21.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016