Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PrF MU, výměna střešní části VZT pro kuchyň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 10:00
MU - Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 05.10.2020 10:00
Licence Microsoft Select Plus pro Masarykovu univerzitu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
GPU server
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 22.10.2020 10:00
Přístroj pro přípravu SingleCell sekvenačních knihoven
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 10:00
Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 02.10.2020 09:00
Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 19.10.2020 10:00
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 02.10.2020 10:00
Jednoduché dentální simulátory s židlemi 2
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2020 09.10.2020 11:00
Ordinační a laboratorní skenery a T scan
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2020 05.10.2020 11:00
Dodávka SMP clusteru s akcelerátory č.1 pro CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2020 30.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016