Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 25.09.2020 27.10.2020 13:00
PrF MU, výměna střešní části VZT pro kuchyň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 10:00
MU - Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 05.10.2020 10:00
Licence Microsoft Select Plus pro Masarykovu univerzitu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 23.09.2020 26.10.2020 10:00
GPU server
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 22.10.2020 10:00
Přístroj pro přípravu SingleCell sekvenačních knihoven
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 10:00
Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 02.10.2020 09:00
Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 19.10.2020 10:00
EXC2017 Datové úložiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2020 25.09.2020 09:00
RI2003 Systém pro skenování, evidenci a semiautomatický výběr kryozkumavek
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2020 25.09.2020 11:00
Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (2 ks)
podlimitní Hodnocení 08.09.2020 25.09.2020 10:00
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 02.10.2020 10:00
RI2004 Analyzátor krevního obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 23.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››