Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Dodávka serverů pro Fakultu informatiky MU 26.01.2015
Mobilní telekomunikační služby pro Masarykovu univerzitu - opakované řízení 14.01.2015
Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem 05.12.2014
Audiovizuální vybavení/ technika pro simulační techniku Anesteziologicko-resuscitační kliniky LF MU 20.10.2014
Vybavení pro separaci komplexních proteinových vzorků s návazným cíleným sledováním vybraných proteinů hmotnostní spektrometrií 17.10.2014
Rozvoj EIS Magion 2014 - II 02.10.2014
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) pro biofyzikální měření 04.09.2014
Mobilní telekomunikační služby pro Masarykovu univerzitu 11.08.2014
Úklidové služby pro Univerzitní kampus Bohunice 17.07.2014
Informační zdroj JoVE – Journal of Visualized Experiments 02.07.2014
Dodatečné informační zdroje pro projekt MEDINFO 02.07.2014
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v pavilonech CESEB a CEITEC 27.06.2014
Rozvoj EIS Magion 2014 - I 26.06.2014
Rychlá 10 Gbps páteřní síť pro výzkum 27.05.2014
Vysokokapacitní DNA sekvenační systémy projektu CEITEC 23.05.2014
Leptací a depoziční zařízení projektu CEITEC 21.05.2014
Revitalizace VŠ kolejí Bří Žůrků, Brno - Komárov 31.03.2014
Obnova hlasové sítě 07.03.2014
Zahraniční periodika pro LF MU pro rok 2014 III 24.02.2014
Elektronické informační zdroje ELIZA V 21.02.2014
Elektronické informační zdroje ELIZA IV 21.02.2014
Vybavení pro řízenou evoluci proteinů 12.02.2014
Rozšíření dodávky fytotronů projektu CEITEC 12.02.2014
Soubor leptacích a depozičních zařízení projektu CEITEC 28.01.2014
Mrazící boxy projektu CEITEC III. 07.01.2014