Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ultracentrifugy
Odesílatel Michal Boroš
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 20:31:47
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/257649/2023/2174067/CEITEC-CŘS-5
ID ve SpSl 3459524
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,

v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem
Michal Boroš


Přílohy
- DI1_UCT.pdf (245.52 KB)