Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Celotělový pacientský trenažér 2
Odesílatel Tomáš Kopecký
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.04.2024 16:02:10
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/112601/2024/2359394/LF-6
ID ve SpSl 3785048
Předmět Výzva

Vážení,

obracím se na Vás s výzvou k podání nabídek do právě vyhlášeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Celotělový pacientský trenažér 2. Veškeré informace naleznete na profilu zadavatele na adrese předmětné veřejné zakázky a v příloze této zprávy.

S pozdravem

Tomáš Kopecký


Přílohy
- 240317_P3_předloha kupní smlouvy.docx (502.64 KB)
- 240317_P3_Formular_nabidky.docx (491.86 KB)
- 240317_P3_Technicka_specifikace.pdf (74.97 KB)
- 240402_P3_ZD.pdf (221.35 KB)