Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Framework Agreement – NGS Sequencing of Plant Genomes (2024)
Odesílatel Michal Boroš
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2024 14:05:07
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/104148/2024/2350688/CEITEC-CŘS-5
ID ve SpSl 3797280
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dear suppliers

in the attachment I am sending you Explanation of the Tender Documentation No. 1.

Best regards
Michal Boroš


Přílohy
- DI1_SEQ24.pdf (287.07 KB)