Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Framework Agreement – NGS Sequencing of Plant Genomes (2024)
Odesílatel Michal Boroš
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2024 13:53:47
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/104148/2024/2350688/CEITEC-CŘS-7
ID ve SpSl 3803924
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dear suppliers

in the attachment I am sending you Explanation of the Tender Documentation No. 2.

Best regards
Michal Boroš


Přílohy
- DI2_SEQ24.pdf (293.93 KB)