Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CERIT-SC: Dodávka výpočetního clusteru MetaCentra č. 3
Odesílatel Ivana Stehlíková
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2024 11:42:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

dne 16.4.2024 v 12:23 obdržel zadavatel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
„žádáme tímto o objasnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „CERIT-SC: Dodávka výpočetního clusteru MetaCentra č. 3“ a to v následujícím bodě: 1. Zadavatel v technické dokumentaci v bodě C.1. uvádí: „Switch musí mít potřebné licence a podporu po dobu alespoň 5 let.“
Jsou požadovány další licencované funkcionality (vycházející např. z licencí
stávajících switchů) nad rámec specifikace uvedené v tomto bodě, resp. v technické dokumentaci? Pokud ano, prosíme o specifikaci požadovaných funkcionalit.“

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí, že požaduje zalicencování pouze základní funkcionality switche v roli top-of-the-rack zařízení.

S pozdravem,
Ivana Stehlíková
Odbor veřejných zakázek