Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PCR cyklery s výměnnými bloky
Odesílatel Michal Boroš
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2024 09:56:06
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/175798/2024/2424037/CEITEC-CŘS-6
ID ve SpSl 3970545
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Sdělení č. 1:
Zadavatel uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 6. 2024 10:00 hod.

S pozdravem
Michal Boroš
manažer veřejných zakázek