Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačové sestavy pro výuku
Odesílatel Michal Baudys
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2012 14:44:55
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel oznamuje, že vzhledem ke skutečnosti, že obdržel žádost o dodatečné informace byl nucen posunout termín pro podání nabídek. Uveřejnění znění dotazu, odpovědi na něj a stanovení nového konce lhůty pro podávání nabídek provede zadavatel v době co nejkratší, nejpozději v zákonem stanovené lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Michal Baudys