Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Počítačové sestavy pro výuku
Sender Michal Baudys
Sender organization Masarykova univerzita [CRN: 00216224]
Recipient All (including public)
Date 28.05.2012 14:44:55
Subject Dodatečné informace

Zadavatel oznamuje, že vzhledem ke skutečnosti, že obdržel žádost o dodatečné informace byl nucen posunout termín pro podání nabídek. Uveřejnění znění dotazu, odpovědi na něj a stanovení nového konce lhůty pro podávání nabídek provede zadavatel v době co nejkratší, nejpozději v zákonem stanovené lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Michal Baudys