Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačové sestavy pro výuku
Odesílatel Michal Baudys
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2012 14:45:54
Předmět Dodatečné informace

Vážení,
tímto zadavatel informuje, že obdržel opět žádost/žádosti o podkytnutí dodatečných informací. Vzhledem k tomu bylo nutné znovu posunout lhůtu pro příjem nabídek. Odpověď na žádost bude uveřejněna co nejdříve v zákonem stanovené lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Michal Baudys