Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačové sestavy pro výuku
Odesílatel Michal Baudys
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2012 15:45:25
Předmět Re: žádáme o následující informace/upřesnění týkající se parametrů požadovaných zadavatelem

viz příloha


Přílohy
- ICT_PC_dodatečná informace3+4.pdf (500.36 KB)

Původní zpráva

Datum 07.06.2012 13:16:36
Předmět žádáme o následující informace/upřesnění týkající se parametrů požadovaných zadavatelem

1. Dle zjištění uchazeče neexistuje nyní na trhu model LCD splňující všechny zadavatelem požadovanou a zároveň maximální spotřebu pod 40W. Respektive některé modely toto plní za běžných provozních nastavení, ovšem jejich výrobcem udávaná maximální spotřeba požadavek zavatele překračuje. Modely nepřekračující maximální spotřebu ve většině případů nesplňují zadavatelem požadovanou svítivost. Žádáme o informaci, zda je možné nabídnout model, jehož běžná spotřeba požadavek zadavatele splňuje, ovšem maximální spotřeba uváděná výrobcem nikoliv. Případně model splňující požadavek spotřeby, ale s nižší svítivostí.

2. Dále uchazeč provedl průzkum trhu a zjistil, že zadavatelem požadované maximální rozměry počítačové skříně, při současném splnění dalších požadavků zadavatele, neumožňují nabídnout produkty renomovaných výrobců(HP, Dell, Lenovo...). Obecně lze výrobky renomovaných výrobců považovat za kvalitnější než jsou tzv. "skládané". Je tedy jistě v zájmu zadavatele, aby s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu a EU umožnil v rámci veřejné zakázky nabídnutí obecně kvalitnějšího zboží.

Pakliže nejsou rozměry stanovené zadavatelem zvoleny z důvodu existujícího provozního prostředí(rozměry nábytku), žádáme o informaci, zda je možné v případě rozměrů počítačové skříně nabídnout zboží splňující požadavek zadavatele s tolerancí +-10%.


Děkujeme za vyjádření.