Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pevná telefonie Masarykovy univerzity
Odesílatel Petra Heczková
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2014 09:39:20
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel tímto zveřejňuje dodatečné informace č. 3


Přílohy
- MU_pevna_telefonie_DI_3.pdf (505.00 KB)