Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pevná telefonie Masarykovy univerzity
Odesílatel Petra Heczková
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2014 15:03:51
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Na dotazy bylo odpovězeno v rámci dodatečné informace IV.