Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken PdF MU, Poříčí 7, Brno
Odesílatel Elena Komjaty
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2017 15:25:28
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/40491/2017/505929/RMU-6
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.muni.cz/ do 18. května 2017 do 10 hodin.

S pozdravem
Elena Komjaty


Přílohy
- CD-dodavatel.zip (6.77 MB)
- PdF_vymena oken 2017_Smlouva.pdf (280.25 KB)
- PdF_vymena oken 2017_Smlouva.docx (104.44 KB)
- PdF_vymena oken 2017_formular nabidky.docx (60.60 KB)
- PdF_vymena oken 2017_ZD.pdf (309.65 KB)