Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna oken PdF MU, Poříčí 7, Brno
Odesílatel Elena Komjaty
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2017 11:19:04
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/40491/2017/505929/RMU-7
Předmět Upřesnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

na základě dotazů z prohlídky místa plnění upřesňuje zadavatel následujícím způsobem technické podmínky veřejné zakázky:
Povrchová úprava okapnice bude provedena jako poplastovaný hliník.
Dělení okenních křídel bude provedeno dle projektové dokumentace oboustrannými nalepovacími lištami, tzv. „vídeňská mřížka", která se standardně provádí s duplexem, tedy meziskelním distančním rámečkem.
Zadavatel upřesňuje, že součástí dodávky okna je i krycí lišta ze strany interiéru. viz. detail v projektové dokumentaci.
„Systémová montáž" parotěsné a difůzní fólie vychází z platných norem a je součástí dodávky okna.

S pozdravem

Ing. Elena Komjaty
Manažerka veřejných zakázek
Masarykova univerzita | Rektorát | Odbor veřejných zakázek
A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno
T: +420 549 49 3883
E: komjaty@rect.muni.cz | W: http://ovz.rect.muni.cz/