Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken PdF MU, Poříčí 7, Brno
Odesílatel Elena Komjaty
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2017 11:36:27
Předmět Upřesnění zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel obdržel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dobrý den. Prosím o vysvětlení výměry maleb v položkovém rozpočtu. Dle informací z prohlídky stavby bylo řečeno, že budou pouze malovány špalety okolo oken. Dle položkového rozpočtu jsou tam výměry, které s okny nesouvisí(pol.č.44 a 46).
Děkuji za vysvětlení.
Zadavatel sděluje, že požaduje ocenění všech uvedených položek ve výkazu výměr. Výmalba se týká špalet a sjednocení ploch dotčených výměnou oken v jednotlivých místnostech v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr.

S pozdravem

Ing. Elena Komjaty
Manažerka veřejných zakázek
Masarykova univerzita | Rektorát | Odbor veřejných zakázek
A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno
T: +420 549 49 3883
E: komjaty@rect.muni.cz | W: http://ovz.rect.muni.cz/