Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Výměna oken PdF MU, Poříčí 7, Brno
Sender Elena Komjaty
Sender organization Masarykova univerzita [CRN: 00216224]
Recipient All (including public)
Date 17.05.2017 10:38:13
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

zadavatel obdržel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
"Dobrý den, při vyplňování VV jsme našli nesrovnalost. V Díle 766 - konstrukce truhlářské je součet oken 36ks, ale montáž pouze 31ks oken. předpokládáme, že se požadujete namontovat všechna okna. V případě, že ano, máme celkovou částku za montáž 36ks oken rozpočítat, nebo bude zadavatelem zveřejněný platný VV?"

Zadavatel sděluje, že došlo k administrativnímu pochybení, požaduje montáž všech 36 oken. Předkládá účastníkům upravený výkaz výměr, v kterém došlo k úpravě řádku 97, Díl 766, pol. 33 s označením "Montáž oken, lišt, a úprava okolních k-cí, pomocné konstrukce", a to na počet 36 kusů.

Žádáme účastníky o vyplnění upraveného výkazu výměr - rozpočtu, který přikládáme přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rovněž rozhodl o prodloužení lhůty pro nabídky:
Nabídky je nutné podat nejpozději do 22. 5. 2017 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Elena Komjaty
Manažerka veřejných zakázek
Masarykova univerzita | Rektorát | Odbor veřejných zakázek
A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno
T: +420 549 49 3883
E: komjaty@rect.muni.cz | W: http://ovz.rect.muni.cz/


Attachments
- 17-201-03-DPS-F_VV štítek_zmena 1.pdf (110.28 KB)
- 17-201-03-DPS-F_VV_zmena 1.xlsx (94.94 KB)