Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Systém pro databáze a virtualizaci
Odesílatel Lenka Vojtěchová
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.08.2017 11:10:09
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek Vám zasílám výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na dodávku a instalaci systému pro databáze a virtualizaci.

S pozdravem
Lenka Vojtěchová


Přílohy
- Formulář_nabídky.docx (57.57 KB)
- Kupní_smlouva.docx (26.85 KB)
- Tech.specifikace_pole_server.xlsx (16.30 KB)
- Výzva vč. zadávací dokumentace.pdf (1.18 MB)