Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení CP1717 Fluorimetr pro měření absorbance, fluorescence i luminiscence v mikrodestičkách
Odesílatel Pavel Vicherek
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.08.2017 09:47:01
ID ve SpSl 628393
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky CP1717 Fluorimetr.pdf (129.96 KB)