Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření datacentra ÚVT
Odesílatel Lenka Vojtěchová
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2017 09:35:59
ID ve SpSl 632447
Předmět Výzva

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vás vyzývám tímto k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky na dodávku. Podmínky a informace jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci.
S pozdravem
Lenka Vojtěchová


Přílohy
- ZD_formular_nabidky.docx (60.80 KB)
- ZD_kupni_smlouva.docx (30.87 KB)
- ZD_technické_pozadavky_a_parametry.odt (8.45 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (1.57 MB)