Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka aktivních síťových prvků pro pavilon A29SB
Odesílatel Martin Ondroušek
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2020 11:28:30
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/3132/2020/1079522/RMU-7
Předmět Výzva

Dobrý den,

dovolujeme si Vám poslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka aktivních síťových prvků pro pavilon A29SB, jejímž zadavatelem je Masarykova univerzita. Kompletní zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele zde: https://zakazky.muni.cz/vz00005606.

S pozdravem
Martin Ondroušek
manažer veřejných zakázek

Masarykova univerzita | Rektorát | Odbor veřejných zakázek
A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno
T: +420 549 49 5912
M: +420 778 426 095
E: ondrousek@rect.muni.cz | W: www.muni.cz
W: http://ovz.rect.muni.cz/