Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
Odesílatel Pavel Přikryl
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 20:22:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
níže přikládáme Vysvětlení zadávací dokumentace
S pozdravem
Pavel Přikryl
manažer veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (107.98 KB)