Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
Odesílatel Pavel Přikryl
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2020 15:50:35
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/119608/2020/1198115/RMU-10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, v příloze zasíláme Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, včetně Předlohy Smlouvy, která změnu obsahuje.
S pozdravem
Pavel Přikryl


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace.pdf (427.10 KB)
- Predloha_smlouvy_Sluzby_odpadoveho_hospodarstvi_MUNI 2020-2024_final_Změna.docx (104.00 KB)