Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hmotnostní spektrometr pro proteomické aplikace
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 12.08.2024 10:00
část č. 2 VZ: Laminární boxy pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku LF MU
podlimitní Hodnocení 28.06.2024 18.07.2024 13:00
Laminární boxy pro LF MU 2024
podlimitní Zadávání 28.06.2024
Digitální optický mikroskop s počítačovým řízením
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 08.08.2024 10:00
Ultra rychlý konfokální mikroskop s rotačním diskem
nadlimitní Příjem nabídek 27.06.2024 06.08.2024 10:00
Osmometr
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2024 10.07.2024 10:00
Mikrovlnný reaktor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2024 10.07.2024 10:00
PCR cyklery s výměnnými bloky (opakování)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2024 08.07.2024 10:00
CZ2401 Multifunkční analyzátor proteinů
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 02.08.2024 13:00
Rekonstrukce plotu PřF 2024
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2024 23.07.2024 10:00
Sálová preparativní ultracentrifuga pro izolaci extracelulárních vezikul a buněčných organel
podlimitní Hodnocení 21.06.2024 10.07.2024 12:00
Zpracování PD pro stavební povolení - FVE na objektech MU - 2. část
podlimitní Hodnocení 20.06.2024 09.07.2024 11:00
Simulátory, modely a trenažéry pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace LF MU 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 02.07.2024 13:00
Duální sonda pro NMR spektrometr pro industriální aplikace
podlimitní Vyhodnoceno 19.06.2024 08.07.2024 10:00
Hmotnostní fotometr
nadlimitní Hodnocení 19.06.2024 22.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016