Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta plnění v kalendářních dnech
Jednotka: kalendářní den
Popis:
(nepovinné)
Jedná se o lhůtu, do které se dodavatel zavazuje předat dílo ode dne účinnosti smlouvy. Maximální přípustná hodnota požadovaná zadavatelem je 680 kalendářních dnů.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

680 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět