Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Potrusil s.r.o.
IČO: 25310119
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Konečná cena zakázky: 74 317,50 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 89 181,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.11.2011