Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kancelářský nábytek - 01-2012-LF MU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka kancelářského nábytku blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Lhůta pro podání žádosti o účast: 18. 04. 2012 10:00
Datum předložení nabídky: 27. 07. 2012 10:00
Počátek běhu lhůt: