Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AutoCont CZ a.s.
IČO: 47676795
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Konečná cena zakázky: 1 938 660,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 326 392,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.08.2012