Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tisk propagační brožury pro studeny ze zahraničí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Tisk 1000 Ks barevných brožur.
Předpokládaný rozsah:
16. stran, celkový formát 400x200 mm, vazba, dvě skoby, barevnost, obálka - matné lamino 1/0.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Lhůta pro podání žádosti o účast: 30. 09. 2010 16:00
Datum předložení nabídky: 19. 10. 2010 16:00
Počátek běhu lhůt:
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: