Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 8122481


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Masarykova univerzita
Adresa:
Žerotínovo nám. 9
Obec:
Brno
PSČ:
601 77
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
K rukám:
Jitka Smutná
       
E-mail:
Jitka.Smutna@econ.muni.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.muni.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.muni.cz/vz00000080

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Standardní tiskařské služby pro ESF MU – 02/2010
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Tiskařské služby (letáky, plakáty, základní jednoduchá brožura) v rámci dynamického nákupního systému pro standardní tiskařské služby pro projekt CEPS MU (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055) a Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0453) dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
79810000-5
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
60048282
dne:
03/08/2010 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
V souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bylo rozhodnuto o zrušení této zakázky z důvodu vyloučení všech uchazečů z účasti v zadávacím řízení.

Podle zadávacích podmínek byla stanovena v příloze č.1: Předmět veřejné zakázky a technické podmínky podmínka maximální jednotkové ceny s DPH u položky brožura na 59,5 Kč s DPH. Nabídky předložené uchazeči tuto podmínku nesplnili a tudíž byly z další účasti v zadávacím řízení vyloučeni. Zadavatel tedy rozhodl o zrušení této veřejné zakázky z důvodu vyloučení všech uchazečů z účasti v zadávacím řízení.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/10/2010 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh