Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PAPERA s.r.o.
IČO: 25945653
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 166 197,61 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 199 437,13 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2010