Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E03: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: OFFICE DEPOT s.r.o.
IČO: 64942503
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 960 750,57 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 116 100,68 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.05.2012