Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7351011045389


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Masarykova univerzita
Adresa:
Žerotínovo nám. 9
Obec:
Brno
PSČ:
601 77
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 549495341
K rukám:
Naďa Voráčová
       
E-mail:
voracova@rect.muni.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.muni.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.muni.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Propagační předměty 102 - 2013
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Dodávka propagačních předmětů v rámci dynamického nákupního systému pro standardní propagační předměty dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
39294100-0
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
345389
dne:
12/02/2013 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2013/S 033-052153
dne:
15/02/2013 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
zadavatel obdržel pouze jednu nabídku (§ 84, odst. 1, písm. e)

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh