Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propagační předměty pro MU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Potisk a dodávka reklamních a propagačních předmětů pro MU.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Lhůta pro podání žádosti o účast: 05. 01. 2011 09:00
Datum předložení nabídky: 25. 01. 2011 09:00
Počátek běhu lhůt:
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: