Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AutoCont CZ a.s.
IČO: 47676795
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Konečná cena zakázky: 1 367 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 640 400,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 10.02.2011