Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SPEED PRESS Plus a.s.
IČO: 25765647
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 75 350,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 90 420,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2011