Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/40491/2017/505929/RMU-10Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken PdF MU, Poříčí 7, Brno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení výměny oken ve dvorním traktu budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Poříčí 7 v Brně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s otevřenou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.05.2017 10:00
Datum zahájení: 04.05.2017 15:25