Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Rittal Czech, s.r.o.
IČO: 26687356
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 1 969 202,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 382 734,42 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.10.2017