Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/65695/2018/705966/RMU-25
ID ve SpSl 861869Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je generální dodávka stavby CETOCOEN OP VVV.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)
Kontakt: Mgr. Jana Zikmundová, tel. č. + 420 549 49 3411 a e-mail zikmundova@rect.muni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.07.2018 10:00
Datum zahájení: 25.05.2018 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: