Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Tiskárna Helbich, a.s.
IČO: 25592505
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Konečná cena zakázky: 109 325,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 123 972,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2011