Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Visual Agency Prague, s. r. o.
IČO: 25322401
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Konečná cena zakázky: 5 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 000 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2011