Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/278407/2023/2195421/RMU-12
ID ve SpSl 3841099Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno - Bohunice. Pavilon bude upraven pro činnost výzkumného centra CREATIC. Vybudované laboratorní prostory budou provozovány v režimu GMP (Good Manufacturing Practice) a bude v nich probíhat výzkum, vývoj a výroba léčiv. Rekonstrukce bude spočívat zejména v následujících činnostech: vybourání nevyhovujících prostor, částečné demontáži technického zařízení budov (ZTI, VZT, elektroinstalace, MaR, BMS, atd.), novém stavebním řešení vnitřních prostor včetně nového technického zařízení budov v interiéru a na střeše objektu a souvisejících stavebních pracích včetně doplnění potřebné technické infrastruktury o novou trafostanici a diesel agregát. Nově vybudované laboratorní prostory třídy „K“ budou realizovány z SDK příček, čisté prostory (klasifikace třídy A, B, C a D) budou vystavěny z kovových sendvičových panelů. Stavební práce budou probíhat za souběžného provozu stávajících laboratoří s čistými prostory v části 3.NP. Součástí předmětu je rovněž validace čistých prostor dle pravidel EU GMP a součinnost při dodávce technologického zařízení.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.06.2024 10:00
Datum zahájení: 04.04.2024 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):